آموزش تغییر پسورد و سوالات امنیتی اپل

آموزش تغییر پسورد و سوالات امنیتی اپل

Relevant textual alternative to the post content image

۱-ابتدا وارد سایت اپل شوید.

لیتک سایت:http://appleid.apple.com/

۲-در صفحه باز شده اپل ایدی و پسورد خود را وارد کنید.

۴-در صفحه باز شده از بخش Security گزینه Change Password را انتخاب کنید.

۵-در این مرحله در کادر current password پسورد قبلی خود را وارد کنید.

۶-در کادر new password پسورد جدید را وارد کنید.

۷-در کادر confirm password مجدد پسورد جدید خود را وارد کنید و سپس گزینه chenge password را انتخاب کنید.

نکته:پسورد انتخابی باید شامل عدد و حروف باشد و حداقل یک حرف بزرگ الزامی میباشد.

۸-برای تغییر سوالات امنیتی گزینه Change Questions را انتخاب کنید در صفحه باز شده سوال مورد نظر را انتخاب کنید و در کادر بعدی جواب دلخواه خود را وارد کنید.

نکته:انتخاب ۳ سوال الزامی میباشد.

 

ارسال نظر

نظرات